ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU 14. 12. 2023

Kontrola zápisu

Volba místopředsedy AS ČZU a předsednictva AS ČZU

Volba členů komisí AS ČZU

Nominace zástupců do RVŠ a SK RVŠ

Delegace studentského zástupce do Etické komise ČZUU

Statut Fakulty lesnické a dřevařské